Zoek

Voorwoord

 

Begin 2013 heb ik een miskraam gehad en daarop volgend een curettage. Wat me daarbij opviel is dat in het ziekenhuis wel informatie werd verstrekt over de ingreep, maar erg weinig over het herstel. Ook op internet is er weinig over te vinden. Dat bracht mij op het idee om deze website te maken.

Met behulp van een aantal mensen en specialisten heb ik geprobeerd deze site zo informatief mogelijk te maken. 
Het idee achter deze site is dat het vrouwen van meer informatie voorziet wanneer zij een curettage hebben ondergaan.


* Hoe verloopt het herstel?
* Waar kun je last van hebben, wat is 'normaal'? 
* Hoe ga je ermee om, hoe maak en houd je het bespreekbaar in/met je omgeving?

 

Veelal vond ik op internet forums waar echte informatie ontbrak en miste ik met enige regelmaat de nuance in uitspraken die werden gedaan. Uiteindelijk gaan er veel meer curettages goed dan curettages waarbij complicaties optreden. 
Graag hoor ik ervaringen van andere vrouwen die een curettage hebben ondergaan. De meeste curettages zijn nodig vanwege een miskraam; hier zal de informatie voornamelijk op gericht zijn.
Overigens hoeft een curettage ervaring niet enkel n.a.v. een miskraam te zijn geweest, dit kan/mag ook vanwege overgangsklachten, abortus enz..
Ik ben vooral benieuwd hoe het landelijk geregeld is qua informatievoorziening na de ingreep. Veel dingen zijn erg algemeen, maar leveren toch vragen op bij veel  vrouwen.


Bijvoorbeeld:
-    Was de verloskundige en/of gynaecoloog betrokken bij het hele proces?
-    Hoeveel tijd zat er tussen de constatering dat de zwangerschap niet intact was en de werkelijke curettage?
-    Was er voor de ingreep voldoende informatie beschikbaar? Zo ja, op welke manier?
-    Was er na de ingreep voldoende informatie? Zo ja, op welke manier?
-    Is er nazorg geweest? Zo ja, op welke manier?
-    Heb je hulp bij het verwerken nodig gehad? Zowel lichamelijk als geestelijk en zo ja, op welke manier?